Organizacja przedszkola

chmurka

PODSTAWA PRAWNA

Punkt Przedszkolny Guzik powstał zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania i jest wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawa. Nadzór pedagogiczny nad Punktem Przedszkolnym Guzik sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Podobnie, jak każde przedszkole publiczne oraz niepubliczne realizujemy program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zgodnie z którym przygotowujemy dziecko do rozpoczęcia nauki w szkole.

W związku z powyższym naszym celem jest takie wspieranie rozwoju intelektualnego, fizycznego, społecznego i emocjonalnego dziecka, aby osiągnęło pożądany stopień gotowości do podjęcia trudu nauki w szkole i mogło osiągać sukcesy w kolejnych etapach edukacji.

 

GODZINY OTWARCIA

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00 przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem przerwy wakacyjnej trwającej nie dłużej niż dwa tygodnie na przełomie lipca i sierpnia. W czasie przerwy wakacyjnej placówka zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wymaganych remontów i/lub napraw.

 

WYŻYWIENIE

Do naszej placówki dwudaniowe obiady dostarczane są przez specjalistyczny catering, zaś jadłospis układany jest przez wykwalifikowanego dietetyka, który czuwa nad gramaturą i bogactwem wartości odżywczych każdego z posiłków. Posiłki przygotowywane są z naturalnych produktów bez zawartości glutaminianu sodu.

W trakcie posiłków zachęcamy dzieci do próbowania nowych smaków, ale nie zmuszamy. Na cotygodniowych zajęciach kulinarnych wraz z dziećmi przygotowujemy sałatki, soki, suszymy warzywa i owoce. Poprzez bezpośrednie doświadczenie uczymy zdrowych nawyków żywieniowych.

 

W naszym przedszkolu dzieci spożywają posiłki zgodnie z poniższym planem:

– 8:00 – 9:00 śniadanie,

– 12:00 – 13:00 obiad,

– 15:00 – 15:30 podwieczorek,

– 17:00 – 17:30 drugi podwieczorek.

 

ZAPISY

Zapisy prowadzone są do momentu wyczerpania limitu miejsc. Aby zapisać dziecko do przedszkola Guzik należy:

  • wypełnić kartę zgłoszeniową,
  • złożyć wypełnioną kartę informacyjną dziecka,
  • wpłacić wpisowe.

Przedszkole zapewnia edukację i opiekę dzieciom w wieku od 2 do 5 lat.