Opłaty

chmurka

BEZ WPISOWEGO!

 

OPŁATY STAŁE

Za pobyt dziecka w godzinach od 7:30 do 13:30 opłata wynosi 850 zł (+12 zł za wyżywienie)

Za pobyt dziecka w godzinach od 7:30 do 18:00 opłata wynosi 1250 zł (w tym całodzienne wyżywienie)

Za drugie dziecko zniżka 20%.

Dzieci z orzeczeniami mają możliwość korzystania z przedszkola z 40% zniżką

 

Opieka po godzinie 18.00 wynosi 30 zł (za każdą rozpoczętą godzinę).

Jeśli dziecko przychodzi na godziny, bez karnetu opłata za godzinę dziecka w wieku do 2 lat 25 zł, powyżej ww. wieku 20 zł.

Opłata za całodzienne wyżywienie 12 zł.

 

ABONAMENT GODZINOWY

400 zł + opłata za wyżywienie (25h do wykorzystania w okresie 60 dni)
600 zł + opłata za wyżywienie (50h do wykorzystania w okresie 60 dni)               

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu Guzik wnosi się z góry do 5-go dnia każdego kolejnego miesiąca na konto bankowe numer:

38 2030 0045 1110 0000 0294 0170   BGŻ