Oferta edukacyjna

chmurka

ZAJĘCIA DODATKOWE (W RAMACH CZESNEGO)

 

JĘZYK ANGIELSKI KAŻDEGO DNIA

Dzieci codziennie uczestniczą w zajęciach, na których poprzez zabawy i piosenki w aktywny sposób poznają język angielski. Piosenki to doskonałe narzędzie do nauki języka dla najmłodszych, odwołują się bowiem do emocji i dlatego mocno zapadają w pamięć. Zabawy ruchowe  oraz gesty, które obrazują zwroty i wyrażenia umożliwiają dzieciom naturalną i spontaniczną naukę . W wielu zabawach wykorzystywane są ponad to karty obrazkowe tzw. flashcards, zabawy te nie tylko służą utrwalania słownictwa w języku angielskim, ale także rozwijają spostrzegawczość i pamięć wzrokową.  W pracy wykorzystywane są m. in. piosenki z serii Super Simple Songs.

 

RYTMIKA

Zajęcia umuzykalniające odbywają się dwa razy w tygodniu. Prowadzone są przez nauczyciela z wykształceniem muzycznym przy wykorzystaniu instrumentu. Zajęcia odpowiadają naturalnej dla wieku dziecięcego potrzebie ruchu oraz spontanicznej reakcji dziecka na muzykę. Rytmika w przedszkolu to wprowadzenie dzieci w świat muzyki poprzez pracę z rytmem, metrum, tempem i melodią, poznawanie piosenek dziecięcych, tańce i zabawy przy muzyce. Na zajęciach dzieci poznają piosenki i zabawy nawiązujące do aktualnej pory roku oraz tematów omawianych w grupie, przygotowują program artystyczny na przedszkolne uroczystości, uczą się prezentować swoje umiejętności wokalne.

dsc_1064

 TAŃCE

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Prowadzone są przez instruktora tańca. Dzieci poznają różne układy taneczne, które później w pięknych strojach prezentują rodzicom na różnych uroczystościach przedszkolnych.

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, prowadzone są przez nauczyciela z odpowiednim przygotowaniem. Gimnastyka korekcyjna prowadzona w przedszkolu ma przede wszystkim na celu skorygowanie istniejących zaburzeń ciała, niedopuszczania do powstawania wad postawy, a także doprowadzanie sprawności dziecka do stanu uważanego za prawidłowy. Dzieci ćwiczą zawsze boso, co zapewnia dobrą stabilizację oraz umożliwia stosowanie ćwiczeń zapobiegających płaskostopiu. Celem ćwiczeń jest:

 • wyrabianie nawyku prawidłowej postawy
 • wytwarzanie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo- więzadłowej kręgosłupa
 • podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej
 • wyeliminowanie ewentualnych kompleksów psychicznych i fizycznych spowodowanych uczestnictwem w zajęciach
 • wyrabianie wytrwałości i pewności siebie.

dsc_1099

SESJE RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WEDŁUG Weroniki Sherborne

Sesje odbywają się raz w tygodniu, a jeśli rodzice mają możliwość i ochotę oraz nie boją się „tarzać” po podłodze wraz z dziećmi, są na nich zawsze mile widziani.

Opracowany przez Weronikę Sherborne system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi w trakcie tzw. „baraszkowania”. Genialność  tej metody polega na jej prostocie i naturalności. Zabawy i ćwiczenia według tej metody wspomagają ogólny rozwój psychoruchowy i przynoszą dzieciom niezmiernie dużo radości. Założeniem tej metody jest rozwijanie przez ruch:

 • świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
 • Świadomość przestrzeni i działania w niej,
 • dzielenie przestrzeni z innymi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu

W czasie sesji dzieci samodzielnie, w parach lub całą grupą wykonują ćwiczenia, które dają im okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i związku z tym możliwości ruchowych. Dzieci  zaczynają mieć zaufanie  do siebie, zyskują też poczucie bezpieczeństwa. Nawiązania pozytywnego kontaktu z innymi  w trakcie wspólnie wykonywanych ćwiczeń, daje możliwość poczucia wspólnoty i przeżycia szczęścia. Ćwiczenia te to między innymi turlanie się, czołganie się , przepychanki, masażyki, wyczuwanie części własnego ciała. Dzieci poznają nazwy wszystkich części ciała, ich możliwości oraz funkcje (np. brwi mogą się poruszać i chronią oczy, a palce u stóp mogą chwytać i wyginać się).

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. W trakcie nich dzieci poznają  różne techniki plastyczne. Mają okazję do własnej ekspresji plastycznej oraz do tego, aby pod okiem osoby dorosłej stworzyć coś, co będzie dla nich powodem do dumy i satysfakcji.  Zajęcia pozwalają rozwijać sprawność manualną, niezbędną do przyszłej nauki pisania.

 

 

PROGRAMY I METODY PRACY

 • Program Wychowania Przedszkolnego „Zanim będę uczniem” aut. Elżbieta Tokarska i Jolanta Kopała wyd. Edukacja Polska Sp. z.o.o.
  http://www.men.gov.pl/images/pdf/programy/zanim_bede_uczniem.pdf
 • Program „Dziecięca matematyka” aut. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska.
 • metoda aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss

W oparciu o wskazane programy i metody zapewniony zostaje dzieciom, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego (z dnia 23 grudnia 2008 r.), rozwój w następujących obszarach edukacyjnych:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, czyli porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 • Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 • Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 • Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.