Angielski starszaki

Wrzesień

Song: Red and yellow

Red and yellow, pink and blue

You like me and I like you.

Orange and blue, green and grey

Clap your hands and say hurray!

Brown and purple, gold and white

I have got a big blue kite.

 

Magic song

Abracadabra, Abracadee,

The horse is black

one, two, three!

Abracadabra, Abracadee,

The dog is brow

one, two, three!

Abracadabra, Abracadee,

The cat is purple

one, two, three!

Abracadabra, Abracadee,

The mouse is gray

one, two, three!

Abracadabra, Abracadee,

The fish is gold

one, two, three!

Rozumienie I odpowiadanie na pytanie: What colour is a ball?…etc

Posługiwanie się zwrotem: A cat / a bird/ a dog etc. is black/ orange/blue etc.

Przeliczanie w zakresie 20. Rozpoznawanie cyfr od 1 do 9. Przeliczanie w trakcie gry planszowej. Rozumienie i posługiwanie się zwrotem How many dogs/ cats etc. can you see?

How many?

How many flowers can you see?

Let’s count together one, two, three.

5 flowers.

How many clouds can you see?

Let’s count together one, two, three.

4 clouds.

How many girls/ boys can you see?

Let’s count together one, two, three

3 girls/ boys.

How many trees can you see?

Let’s count together one, two, three.

2 trees.

How many suns can you see?

Let’s count together one, two, three.

I can see one sun.

 

Sally the camel

Sally the camel has 5 humps x3

So go Sally go.

Sally the camel has 4 humps x3

So go Sally go.

….

Sally the camel has no humps x3

Now Sally is a horse!

 

 

 

 

a rock- kamień

the scissors- nożyczki

a paper- papier

 

Rock, scissors, paper fingerplay

Rock, scissors, paper. X2
One, two, three.

Play with me.
Right hand PAPER!
Left hand PAPER!
It’s a butterfly!

Rock, scissors, paper.x2
One, two, three.
Play with me.
Right hand ROCK!
Left hand SCISSORS!
It’s a snail!

Rock, scissors, paper. X2
One, two, three.

Play with me.
Right hand SCISSORS!
Left hand SCISSORS!
It’s a crab!

Rock, scissors, paper. X2
One, two, three.
Play with me.
Right hand PAPER!
Left hand PAPER!
Oh no! It’s a lion!

Październik

Magic star

Magic star, magic star!

Tap, tap, tap, la, la, la!

Magic star, oh magic star!

Bring us sweets ! La, la, la!

 

Ubrania:

a hat– czapka, kapelusz

a jacket– kurtka

trousers– spodnie

a dress– sukienka

a t-shirt– bluzka

shoes– buty

boots– kozaki

a scarf– szalik

gloves– rękawiczki

 

Halloween time !!!

a bat- nietoperz

a ghoust– duch

a witch – czarownica

a monster– potwór

a spider– pająk

a cowboy– kowboj

a balerina– baletnica

jack- o’- lantern- latarnia z dyni

 

Hello my friends

Hello, my friends.
I’m so happy
to see you.
Hello, my friends.
Let’s go trick-or-treating.

Witches and ghosts.
Cowboys, pirates, and monsters.
Spiders and bats.
Let’s go trick-or-treating.

Hello, my friends.
I’m so happy to see you.
Hello, my friends.
Let’s go trick-or-treating.
Let’s go trick-or-treating.

 

 

 

Can you make a happy face

 

Can you make a happy face? Happy face? Happy face?

Can you make a happy face? Jack-o’-lantern.

Can you make an angry face? Angry face? Angry face?

Can you make an angry face? Jack-o’-lantern.

Jack-o’-lantern. Jack-o’-lantern.
Jack-o’-lantern. Jack-o’-lantern.

Can you make a scared face? Scared face? Scared face?
Can you make a scared face? Jack-o’-lantern.

Can you make a sad face? Sad face? Sad face?

Can you make a sad face? Jack-o’-lantern.

Jack-o’-lantern. Jack-o’-lantern.
Jack-o’-lantern. Jack-o’-lantern.

Can you make a happy face? Happy face? Happy face?
I can make a happy face.
Jack-oooooooooooooooooooo’-lantern!

One for you, one for me

One for you.

One for me.

Let’s share all of our candy.
Happy Happy Halloween.

One for you.
One for me.

Two for you.
Two for me.

Let’s share all of our candy.
Happy Happy Halloween.
Two for you.
Two for me.

Here you are.
Thank you very much.
Here you are.
Thank you very much.

Three for you.
Three for me.
Let’s share all of our candy.
Happy Happy Halloween.
Three for you.
Three for me.

Four for you.
Four for me.
Let’s share all of our candy.
Happy Happy Halloween.
Four for you.
Four for me.

Here you are.
Thank you very much.
Here you are.
Thank you very much.

Five for you.
Five for me.
Let’s share all of our candy.
Happy Happy Halloween.
Five for you.
Five for me.

None for you.
None for me.
We ate all of our candy.
Happy Happy Halloween.
Sharing all of our candy.

Five creepy spiders

Five creepy spiders.
Five creepy spiders.
See how they crawl.
See how they crawl.
Crawl crawl crawl.
Crawl crawl crawl.
Crawl crawl crawl.
Five creepy spiders.

Four bony skeletons.
Four bony skeletons.
See how they dance.
See how they dance.
Dance dance dance.
Dance dance dance.
Dance dance dance.
Four bony skeletons.

Three black cats.
Three black cats.
See how they run.
See how they run.
Run run run.
Run run run.
Run run run.
Three black cats.

Two wicked witches.
Two wicked witches.
See how they fly.
See how they fly.
Fly fly fly.
Fly fly fly.
Fly fly fly.
Two wicked witches.

One white ghost.
One white ghost.
See how he haunts.
See how he haunts.
Woooooooo…BOO!
Woooooooo…BOO!
Woooooooo…BOO!
One white ghost.

Happy Halloween.
Happy Halloween.
Happy Halloween.
Happy Halloween.
Spiders, skeletons, cats, and ghosts.
Spiders, skeletons, cats, and ghosts.
Spiders, skeletons, cats, and ghosts.
Happy Halloween.
Happy Halloween

 

 

Owoce/ friut

an apple– jabłko

a pear– gruszka

cherries– wiśnie

a plum– śliwka

a banana– banan

an orange– pomarańcza

a lemon– cytryna

 

Posługiwanie się zwrotem: I like apple, plum

 

Cherries

I’ve go an apple to eat today.

I’ve got an orange too!

There’s a banana just for me.

A pear and a plum for you.

But cherries, ooh cherries!

Cherries are yummy!

Ooh cherries, mmm cherries!

Cherries for my tummy! Mmm!

 

Listopad 

Wierszyk

Teddy bear

Teddy bear, teddy bear

Show the window.

Teddy bear, teddy bear

Show the door.

Teddy bear, teddy bear

Show the ceiling.

Teddy bear, teddy bear

Show the floor.

 

a squirrel– wiewiórka

a hedgehog– jeż

a house– dom

a broom– miotła

the sun– słońce

the moon– księżyc

the sky– niebo

the grass– trawa

 

What can you see?

 

Look up in the tree,

What can you see?

A squirrel, a squirrel in the tree.

Look down from the tree,

What can you see?

A hedgeho, a hedgehog in the grass.

Look behind the tree,

What can you see?

A house, a house and little mouse.

Look up in the sky,

What can you see?

The sun, the moon and teddy on the broom.

 

Rozumienie poleceń w zabawach typu: Put a teddy on the chair/ under the chair/ behind the chair

 

Lullaby Goodnight teddy

Good night teddy x2

It’s time to go to bed.

Good night mummy,

Good night daddy

Good night grandma

It’s time to go to bed

Sleep well baby

Sleep well sweetheart

Sleep well honey.

Sleep well and have a goodnight.

 

Słuchanie opowiadania „It’s my first day” (Playtime poziom B)

 

Let’s play

Let’s play today. x3

At playschool, at playschool

I want to play.

Let’s paint, let’s play

At playschool today.

At playschool, at playschool

I want to play.

 

Utrwalanie nazw członków rodziny mommy, daddy, sister, brother, baby, granny/ grandma, grandad/ grandpa, family

 

My family

In my house you can see

My mommy’s here to play with me.

In my house you can see

My daddy/ sister/ brother/ granny/ grandad’s here

To play with me.

 

Grudzień

Hello, reindeer

Hello, reindeer.
Hello, snowman.
Hello, Santa.
Happy holidays.

1 2 3, 4 5 6, 7 8 9 10.
Merry Christmas, everyone.
Let’s sing it once again.

Hello, reindeer.
Hello, snowman.
Hello, Santa.
Happy holidays.
Happy holidays.

 

I’m a little snowman

 

I’m a little snowman,
look at me.
These are my buttons, 1 2 3.
These are my eyes and this is my nose.
I wear a hat and scarf.
Brrr…it’s cold!

 

Santa, Where are you?

 

It’s Christmas Eve.
Where is Santa?
Santa, Santa,
where are you?
Santa, Santa, where are you?

Are you under the tree?
Are you in your sleigh?
Are you on the rooftop?
Santa, where are you?

Look. Look.
Over there.
Look. Look.
Over where?
Look. Look.
Over there!
Santa, is that you?
No, it’s Daddy.
Santa?

Ho ho ho!
Ho ho ho!
Santa!!!

 

Little snowflake

Snowflake, snowflake,
little snowflake.
Little snowflake
falling from the sky.
Snowflake, snowflake, little snowflake.
Falling, falling, falling, falling, falling,
falling, falling, falling, falling…
falling on my head.

Snowflake, snowflake, little snowflake.
Little snowflake falling from the sky.
Snowflake, snowflake, little snowflake.
Falling, falling, falling, falling, falling,
falling, falling, falling, falling…
falling on my nose.

Snowflake, snowflake, little snowflake.
Little snowflake falling from the sky.
Snowflake, snowflake, little snowflake.
Falling, falling, falling, falling, falling,
falling, falling, falling, falling…
falling in my hand.

Falling on my head.
Falling on my nose.
Falling in my hand.

 

Styczeń

Słuchanie opowiadania „Look out Rocket!” (Playtime poziom B)

Utrwalanie nazw części ciała.

Stosowanie zwrotów w oparciu o ilustracje typu:

The robot has red head, orange tummy, green arms, yellow hands, pink legs and black feet.

 

Swing, swing.

Rocket swings his monkey round.

Round and round and round!

Robot crushes to the ground.

Down and down and down.

Swing, swing! Hi, hi!

Monkey’s swinging round.

Crush, crush! Bang, bang!

Robot’s on the ground.

 

Move your body!

Clap your hands!

Cla, clap, clap!

Stamp your feet!

Stamp, stamp, stamp!

Nod your head!

Nod, nod, nod!

Move your body with me!

Ooo!

Wave your arms!

Wave, wave, wave!

Shake your legs!

Shake, shake, shake!

Clap your hands!

Clap, clap, clap!

Move your body with me.

Ooo!

Kształty/ shapes

a circle – koło

a diamond- diament/ romb

a square– kwadrat

a heart – serce

an oval– owal

a triangle– trójkąt

a rectangle– prostokąt

a star- gwiazda

Budowanie wypowiedzi typu: I have 5 circles, 3 triangles and 6 diamonds.

The shape song

A circle. A circle. Can you make a circle?
A circle. A circle. Can you make a circle?
A circle. A circle. Can you find a circle?
A circle. A circle. Can you find a circle?

A diamond. A diamond. Can you make a diamond?
A diamond. A diamond. Can you find a diamond?

 Can you find a diamond? Ready…GO!

Etc…

Słuchanie opowiadania “It’s too noisy!” (Playtime poziom B)

Instrumenty

a shaker– grzechotka

a guitar– gitara

a triangle– trójkąt

a piano– pianino

a drum- bęben

a trumpet– trąbka

 

Shake, bang, ting!

1,2,3 we can shake, shake, shake

4,5,6 we can ting, ting, ting.

7,8 we can, bang, bang, bang.

9, 10 we can shake, bang, ting.

Play the piano

Play the trumpet,

Bang the drum,

Play the triangle ting, ting, ting.

Shake the shaker,

Play the guitar,

Play the piano,

And sing, sing, sing.

Luty

A present for you

I’ve got a present for you

A present for you, a present for you.

Wow a present for me?

Wat’s inside?

A surprise!

She’s got a present for you,

A present for you, a presnt for you.

Wow a present for me?

Wat’s inside?

A surprise!

He’s got a present for you,

A present for you, a present for you.

Wat’s inside?

A surprise!

 

Utrwalanie nazw zabawek:

doll, ball, car, plain, robot, scooter, bike, book, teddy, train.

Zabawa w szukanie zabawek rozumienie zwrotów:

Where is teddy? Is i t under a book? Is it uder a ball? Etc.

 

Słuchanie opowiadania:

Beep, beep!Choo, choo! ( Playtime poziom B)

 

Song: Let’s go for a ride!

Let’s go for a ride in the car car!

Beep, beep! Beep, beep!

Let’s go for a ride in the train!

Choo, choo! Choo, choo!

(sing faster and faster).

 

I’m ready to play

I’ve got  a train and a doll

So I’m ready, I’m ready to play!

I’ve got car and a ball,

So I’m ready, I’m ready to play!

Let’s play with the yo- yo!

Let’s go, let’s play!

Let’s play with a teddy.

I’m ready to play!

 

Słuchanie opowiadania:

Is it a monster? ( Playtime poziom B)

Utrwalanie nazw zwierząt z zoo:

giraffe, tiger, lion, kangaroo, elephant, zebra, crocodile, ostrich, snake, monkey, flamingo, penguin, polar bear

a meerkat– surykatka

a rhino– nosorożec

 

In the zoo

Ooo- ooo- ooo in the zoo. X2

There are tigers and zebras and monkeys too

In the zoo, in the zoo.

But ooh- ooh- ooh Can you see?

Is that a monster looking at me?

 

Animals

I’m a tiger doobie doobie doo!

I’m a bird doobie doobie doo!

I’m a snake doobie doobie doo!

I’m an elephant doo, doo, doo!

Animals, animals doobie doobie doo

Animals, animals doobie doobie doobie doo doo!

I’m a zebra doobie doobie doo

I’m a giraffe doobie doobie doo

I’m a monkey doobie doobie doo

Sing with me! Doobie doo!

Zabawa utrwalająca nazwy zwierząt What animal is on my mind? Posługiwanie się zwrotem Is it a giraffe/ tiger/ monkey etc.

 

Five little monkeys

Five little monkeys jumping on the bed.

One fell off and bumped his head.

Mama called the doctor and the doctor said,

„No more monkeys jumping on the bed!”

Four little monkeys [Hold up four fingers.]

jumping on the bed.

One fell off

and bumped his head.

Mama called the doctor and the doctor said,

„No more monkeys jumping on the bed!”

Three little monkeys …

 

Marzec

Food/ jedzenie

a cheese – ser

an egg– jajko

a milk– mleko

corn flakes– płatki

a bread– chleb

a jam– dżem

a honey– miód

a broccoli– brokuł

a soup– zupa

a donut– pączek

a juice– sok

a sausage- kiełbasa

french fries– frytki

Rozumienie i posługiwanie się zwrotami:

Do you like milk/ bread etc?

– Yes, I do.

– No, I don’t.

– I’m hungry.

I’m hungry!

I’m hungry!

What’s for brakfast mommy?

Bread and cheese, honey.

Yummy, I like bread and cheese, mommy.

I’m hungry!

What’s for brakfast mommy?

Bread and jam, honey.

Yummy, I like bread and jam, mommy.

I’m hungry!

What’s for brakfast mommy?

Corn flakes and milk, honey.

Yummy, I like corn flakes and milk, mommy.

I’m hungry!

What’s for brakfast mummy?

Bread and egg, honey.

Yummy, I like bread and egg, mommy.

I’m hungry!

What’s for brakfast mummy?

Bread and honey, honey.

Yoummy, I like bread and honey, mommy.

vegetables– warzywa

a potato– ziemniak

a carrot– marchewka

a tomato- pomidor

a cucumber– ogórek

an onion– cebula

Wyliczanka

One potato, two potatoes, three potatoes, four

five potatoes, six potatoes, seven potatoes more.

 

a stork– bocian

a frog- żaba

spring– wiosna

Spring

Spring, spring!

Come to us.

Bring a lot of colored flowers.

Sprin, spring!

Come to us!

Bring a lot of tchem.

 

Kwiecień

a snail– ślimak

a butterfly– motyl

a bee- pszczoła

a ladybird– biedronka

an ant– mrówka

a grasshopper– konik polny

 

Hello Colin song

Hello Colin! Hello, hello!

Hallo Anie! Hello, hello!

Hallo snail! Hallo, hallo.

Hello ladybird! Hello, hello!

Hello butterfly! Hello, hello!

Yoohoo, yuppie , hurray!

Słuchanie opowiadania  Hide and seek.

Zabawa w chowanego- Let’s play hide and seek!

Where’s Colin song

Where’s Colin? I don’t know

Where’s Colin? Here! Hello!

Where’s bee? I don’t know

Where’s bee? Here! Hello!

Where’s snail? I don’t know

Where’s snail? Here! Hello!

Where’s butterfly? I don’t know.

Where’s butterfly Here! Hello!

Where’s ladybird? I don’t know.

Where’s ladybird? Here! Hello!

Where’s Annie? I don’t know.

Where’s Annie? Here! Hello!

 

A short poem

One, two, buckle your shoe!

Three, Four, knock on the door!

Five, six, pic kup sticks!

Seven, eight, open the gate!

Nine, ten, big fat hen.

 

Maj

Słuchanie opowiadania The magic Elf.

Can I have a robot please song

Can I have a robot please? X2

Here ypu are x2

Hey, that’s grate! Thank you!

Can I have a scooter please? X2

Here you are!

Hey that’s grate! Thank you!

Can I have a doll please? X2

Here you are. X2

Hey, that’s grate! Thnak you!

 

Nazwy czynności

to run- biegać

to jump- skakać

to walk- chodzic

to tip- toe– chodzić na palcach

to play – bawić się

to swimm- pływać

to fly- latać

to turn round- obracać się

to clap- klaskać

to stomp- tupać

to climb- wspinać się

to dance- tańczyć

to sing- śpiewać

to play- bawić się

to ride a horsejechać na koniu

Rozumienie i posługiwanie się zwrotem Let’s run/ walk/ jump etc.

Animal oogie boogie

What can a cat do? X4

A cat can jum and cat can run,

And cat can do the boogie, boogie boo!

What can a dog do? X4

A dog can jump, and dog can play

And dog can do the boogie, boogie boo!

What can a bird do? X4

A bird can jump, and bird can fly

And bird can do the boogie, boogie boo!

What can a frog do?

A frog can jump, and frog can swimm,

And frog can do the boogie, boogie boo!

 

Yes, I can

Little bird, little bird, can you clap?

No, I can’t. No, I can’t. I can’t clap.

Little bird, little bird, can you fly?

Yes, I can. Yes, I can. I can fly.

Elephant, elephant, can you fly?

No, I can’t. No, I can’t. I can’t fly.

Elephant, elephant, can you stomp?

Yes, I can. Yes, I can. I can stomp.

Little fish, little fish, can you stomp?

No, I can’t. No, I can’t. I can’t stomp.

Little fish, little fish, can you swim?

Yes, I can. Yes, I can. I can swim.

Gorilla, gorilla, can you swim?

No, I can’t. No, I can’t. I can’t swim.

Gorilla, gorilla, can you climb?

Yes, I can. Yes, I can. I can climb.

Buffalo, buffalo, can you climb?

No, I can’t. No, I can’t. I can’t climb.

Buffalo, buffalo, can you run?

Yes, I can. Yes, I can. I can run.

Boys and girls, boys and girls, can you sing?

Yes, we can. Yes, we can. We can sing.

Boys and girls, boys and girls, can you dance?

Yes, we can. Yes, we can. We can dance.

We can sing. We can dance. Yes, we can.

 

Psługiwanie się zwrotami Can you run/ jump/ dance etc. ?

– Yes, I can.

– No, I can’t

 

Wag your tail

Clap clap clap your hands.

Clap your hands with me.

Clap them fast. Clap them slow.

Clap your hands with me.

Wag your tail like a dog.

Wag wag wag your tail.

Wag your tail with me.

Wag it fast. Wag it slow.

Wag your tail with me.

Thump your chest like a gorilla.

Thump thump thump your chest.

Thump your chest with me.

Thump it fast. Thump it slow.

Thump your chest with me.

Bend your knees like a camel.

Bend bend bend your knees.

Bend your knees with me.

Bend them fast. Bend them slow.

Bend your knees with me.

Wiggle your ears like a hippopotamus

Wiggle wiggle wiggle your ears.

Wiggle your ears with me.

Wiggle them fast. Wiggle them slow.

Wiggle your ears with me.