Rozkład dnia

07.30- 08.30

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań i pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia    ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, małą motorykę), rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci, ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe dla całej grupy.

08.30- 08.45

Przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie dzieci do nawyków higienicznych.

08.45- 09.20 

Śniadanie i chwila na swobodną zabawę.

09.20- 09.50 

Zajęcia zintegrowane prowadzone różnymi metodami pracy związane z realizowanym tematem dnia:

 • Zajęcia według metody pedagogiki zabawy;
 • Dziecięca matematyka wg metody E. Gruszczyk- Kolczyńskiej;
 • Zajęcia plastyczne;
 • Aktywne słuchanie muzyki wg Batti Strauss;
 • Sesje ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne;
 • Rozwijanie rysunku dziecka poprzez rysowane wierszyki i ćwiczenia grafomotoryczne;
 • Zabawy dramowe;
 • Aktywne słuchanie bajek i opowiadań;
 • Zabawy integrujące grupę;
 • Zabawy badawcze i eksperymentowanie ;
 • Obserwacje przyrodnicze
 • „Gimnastyka buzi i języka” – ćwiczenia i zabawy logopedyczne

09.50- 10.20    

Zabawy swobodne dzieci,  czas na aktywność własną, zabawy indywidualne, w parach lub grupkach.

10.20- 10.45

Everyday English- nauka języka angielskiego poprzez zabawy ruchowe, piosenki, zabawy z kartami obrazkowymi, działalność plastyczną. (dwa razy w tygodniu wymiennie z      rytmiką, angielski odbywa się wtedy po południu).

10.45- 11.00

Przygotowanie do wyjścia do ogródka lub na spacer. Ćwiczenia z zakresu samodzielnego ubierania się i zapamiętywania kolejności zakładania odzieży wierzchniej.

11.00- 12.00

Pobyt na dworze. Obserwowanie zjawisk atmosferycznych i przyrody. Zabawy ruchowe zorganizowane i swobodne.

12.00- 12.15  

Pobyt w szatni, zachęcanie do dbania i utrzymywania porządku w rzeczach osobistych. Czynności higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu.

12.15- 12.50  

Obiad. Nauka kulturalnego spożywania posiłków, zachęcanie do spożywania różnorodnych potraw.

12.50- 13.10 

Mycie zębów. Przygotowanie do odpoczynku. Próby samodzielnego rozbierania się i zakładania piżamy oraz składania ubrania.

13.10- 14.30

Słuchanie bajek, wierszyków oraz muzyki relaksacyjnej. Drzemka lub odpoczynek na leżakach.

14.30- 14.50

Pobudka, ubieranie się. Zabawa integrująca lub przy muzyce w kole.

14.50- 15.15

Podwieczorek.

15.15- 15.45

Zajęcia popołudniowe:

 • Gimnastyka korekcyjna;
 • Słuchanie bajek z elementami bajkoterapii;
 • Język angielski w dni , gdy rano jest rytmika;
 • Zajęcia kulinarne;
 • Kącik małego artysty- zajęcia plastyczno- techniczne;

15.45- 17.00

Zabawy swobodne dzieci. Utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności. Praca indywidualno- wyrównawcza.

17.00- 17.20

Drugi podwieczorek.

17.20- 18.00

Własna aktywność dzieci. Zabawa dowolna w sali lub na dworze. Pożegnanie.